Millbrook vs. Sherando Boys JV, Girls & Boys Varsity - jeffschryver